21. Sa(n)jam knjige u Istri, pulski festival knjiga i autora
Tema: OTOK-GETO-AZIL
Dom hrvatskih branitelja, od 3. do 13. prosinca 2015., Radno vrijeme: 9-21

Andrea Matošević: SOCIJALIZAM S UDARNIČKIM LICEM. Etnografija radnog pregalaštva (Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Igor Duda: DANAS KAD POSTAJEM PIONIR

Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
(Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Dvojica znanstvenika predstavili su knjige nastale u okviru projekta Stvaranje socijalističkog čovjeka - hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma koji provodi Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.