Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 29.11. do 09.12.2018.

  • Program

Tema Sajma: Sloboda

Sa(n)jam knjige posvećen slobodi izgradit će program oko dviju osi naslijeđenih iz filozofije slobode: pozitivne i negativne.

Dio će se programa odnositi na vrijednost, fenomen i problem pozitivne slobode djelatnog pojedinca i funkcionalne zajednice, te s time vezane probleme jednakosti i pravičnosti. Književne prezentacije, osobito one namijenjene mladima, problematizirat će granice osobnih sloboda i problem zajedništva, pitanja identiteta kao zone osiguranih sloboda i kao tereta i zatočeništva. Niz prezentacija, okruglih stolova i pratećih programa istraživat će, također, fenomen negativne slobode i, posebno, načine na koje se nesloboda javlja kao napad na privatnost, kao napad na vrijednost rada, te kao remećenje ili pokušaj uništenja solidarnih i egalitarnih društvenih odnosa. Razgovor o oba ta pola slobode, pozitivnom i negativnom, vodit će nas, dakle, prema sličnom cilju: da na pozadini književnosti kao umjetnosti, kao struke, kao biznisa i kao komponente identitarnih odabira, razmotrimo stanje osobnog i društvenog svagdana. Progovorit ćemo o konkretnim dosezima ženske, dječje i uopće ljudske slobode, slobode drugih bića, ali i o slobodi kao kreativnom idealu. Nećemo zanemariti pitanje slobode kreativnog čina i fini splet veza i zrcalnih momenata prema ostalim oblicima slobode.

Književnost će se vidjeti i potvrditi kao prizma koja društvene probleme spaja u jedinstveni problem ljudske slobode, ali isto tako i raščinjuje udaljena i eterična filozofska pitanja u jasne aspekte svakodnevnog života. Književnost može i zna kad ne može: umije pokazati doseg oslobođena hoda i snove koji prate muku društvene i osobne paralize. Za razliku od mnogih elitističkih i eskapističkih manifestacija posvećenih književnosti i ostalim umjetnostima, Sa(n)jam ne zanima razgovor sa samim sobom, solilokvij luđaka ostavljenog na margini. On intenzivno radi s publikom i s njom računa, živi u zajednici i s njom.

Programi će zato okupiti neka od ponajboljih imena pisaca-slobodara djelatnih u zajednicama u kojima žive, te one koji o njima pišu, i pokazati, kao i mnogo puta do sada, kako treba misliti književnost i knjigu u suvremenosti. Nikad svrstani, uvijek u višestrukom i teškom dijalogu sa zbiljom istarske, hrvatske, južnoslavenske, europske i svjetske knjige, knjižarstva i čitateljstva, Sa(n)jam i njegovi gosti napokon će izravno progovoriti o samoj biti svog o(p)stanka u pisanoj riječi i o idealu koji orijentira njihove snove.

Aljoša Pužar