25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 05. do 15. prosinca 2019.

Poziv volonterima
Program

Poziv volonterima

Prijavi se za sudjelovanje u organizaciji obljetničkog Sa(n)jam knjige u Istri – sajma i festivala koji traje 25 godina!

Grad i let: O pticama i kutijama
Program

Grad i let: O pticama i kutijama

Esej 25. Sajma Aljoše Pužara