25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 5. do 15. prosinca 2019.

Sedmi dan: srijeda, 11. prosinca

 

 

Na početku sedmog sajamskog dana pjesnikinja Monika Herceg povezala je dvije jutarnje programske linije. Prvo je u Doručku s autorom (11.00, Kavana Mozart) razgovarala s Aljošom Pužarom, da bi odmah zatim u Pop-lektiri (12.00, Crveni salon, voditelji Nevena Trgovčić i Kruno Lokotar) drugi dan zaredom zadržala pozornost zahtjevne tinejdžerske publike. Prethodno (10.00) je u Crvenom salonu u Hop-lektiri Vladimir Šagadin ugostio Tihomira Tikulina Tica, a PULikulArna reforma (11.00, Crveni salon, voditelj Emir Imamović Pirke) govorila je o ČEHOVU, sudjelovali su Darko Rundek i Igor Štiks. 

Dva poslijepodnevna predstavljanja knjiga održana su u Crvenom salonu, a vodio ih je Andrea Matošević. U programskoj sekciji Socijalizam na klupi (17.00) o monografiji MIKA ŠPILJAK: revolucionar i državnik u izdanju Naklade Ljevak razgovarao je s autorom i Mirjanom Rakić. U programu  Suton uz knjigu (18.00) ugostio je autora romana W u izdanju Frakture Igora Štiksa i Seida Serdarevića.

Na okruglom stolu s temom OPROST I(LI) PROŠLOST  u programu Slavenski đardin (19.00, Crveni salon, voditeljica Ivana Peruško Vindakijević) Sergej Lebedev, Maja Haderlap, Guzel Jahina i Marko Stričević raspravljali su o prelamanju povijesne zbilje i historiografske fikcije (uz prijevod Ines Meštrović i Tatjane Radmilo).

Navečer je (21.00) u galeriji Makina, u programu Puna je Pula otvorena posljednja od čak sedam festivalskih izložbi što ih je u svojoj jubilarnoj sezoni Sa(n)jam knjige u Istri samostalno ili u suradnji producirao – ILUSTRIRANA POVIJEST IZDAJE: KUD Idi(j)oti na omotima albuma. 

 

Fotografije © Tanja Draškić Savić, Manuel Angelin
Video-kroniku uredili: Vibor Juhas i Iris Mošnja