25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 5. do 15. prosinca 2019.

Jedanaesti dan: nedjelja, 15. prosinca

 

Posljednjeg, jedanaestog sajamskog dana jubilarnog 25. Sa(n)jam knjige u Istri u poslijepodnevnom terminu (18.00) u Crvenom salonu održan je završni program. U programskoj sekciji Istra ispod kore/Viva Rakovac!!! bila je riječ o zborniku radova FORUM TOMIZZA: 20 GODINA HRABROSTI/VENT'ANNI DI CORAGGIO/DVAJSET LET POGUMA u izdanju Gradske knjižnice Umag, a sudjelovali su Milan Rakovac, Neven Ušumović, Irena Urbič, Maja Briski, Aljoša Pužar.

Zavjesa je nad sajamske priredbe i knjižaru spuštena nakon što su u Crvenom salonu (19.30) dodijeljene nagrade Libar za vajk i Dr. Ivo Borovečki, između glasača za nagradu Libar za vajk izvučena tri dobitnika paketa s knjigama, te promijenjena datacija u kalendaru Sajma: započelo je njegovo 26. godište.