25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 05. do 15. prosinca 2019.

Program Puna je Pula svoj naslov duguje tradicionalnoj pjesmi i njezinu tvorcu, velikom istarskom intelektualcu, znanstveniku i pjesniku Miju Mirkoviću-Mati Baloti, a ova tema Sajma u žarište zanimanja postavlja svoj grad-Pulu. Program se bavi kulturološkim, sociološkim, antropološkim, urbanim i inim studijama o gradu, nekadašnjoj glavnoj ratnoj luci austrougarskog carstva.