25. Sa(n)jam knjige u Istri GRADOVI U TIJEKU
Od 05. do 15. prosinca 2019.

Sa(n)jam knjige u Istri tradicionalno ugošćuje strukovna udruženja i inicijative povezane s poticanjem kulture knjige i čitanja. U programu 24. sajma tako iznova sudjeluju knjižničari u programu Sanjam knjige u knjižnici.