Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 29.11. do 09.12.2018.

24. Sa(n)jam knjige u Istri

"ZLATNA HRVATSKA MLADEŽ"

96,00 kn