Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

  • 13. Sa(n)jam knjige u Istri
  • 6. – 15. prosinca 2007.

Drugi Balkan

Pulski festival knjiga i autora, Središnja tema: Drugi Balkan, Dom hrvatskih branitelja

Temi u čast, ove godine predstavljen je i novi trodnevni program pod nazivom Balkanske (op)sesije na kojem su sudjelovali čuveni pisci, sociolozi, političari, antropolozi i ostali znalci, poput Andreja Nikolaidisa, Aleša Debeljaka, Katarine Luketić, Aleksandra Prokopieva, Ivana Čolovića, Ljiljane Filipović, Aleksandra Kjoseva, Nermina Sarajlića, Elizabete Šeleve, Beqë Cufaja, Ermisa Lafazanovskog, Srđe Pavlovića, Andree Pisac i Žarka Paića. Tema o kojoj se nerado govori i često zaobilazi, iznijela je na površinu probleme, vizije i predrasude geografsko-kulturne kategorije. Koliko je tema bila intrigantna dokazuje i činjenica da je u Pulu, isključivo zbog Balkana, stigao autobus zagrebačkih studenata filozofije. Tradicionalni Doručak s autorom bio je prilika da se publika susretne s najvećim zvijezdama europske i domaće književne scene: prvi put na Doručku gostovala je Slavenka Drakulić, a osim nje Voju Šiljka dobrano su namučili i Daša Drndić, Slobodan Šnajder, Aleksandar Flaker, Žarko Paić, Ivan Čolović, Laszlo Vegel, Nedžad Ibrišimović i Inoslav Bešker.

13. Sa(n)jam knjige u Istri