Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

  • 15. Sa(n)jam knjige u Istri
  • 4. – 13. prosinca 2009.
Pulski festival knjiga i autora, 4. – 13. prosinca 2009., Dom hrvatskih branitelja

Financijska kriza u kojoj se 15. Sa(n)jam knjige u Istri našao tri tjedna prije otvaranja nesumnjivo je obilježila jednu od najvažnijih kulturnih manifestacija u Istri, najpopularniji Festival knjiga i autora u Hrvatskoj. Sajam reže troškove: odustalo se od tiskanja kataloga i tiskanih materijala, scenografije, domjenaka, uobičajenih bonova za goste Sajma, dogovorno svi su honorari suradnika umanjeni za 50 posto… Sajam je otvorio veliki argentinski pisac s kanadskom putovnicom Alberto Manguel, autor znamenite Povijesti čitanja, a Livio Morosin skladao je posebnu himnu Sajma. 15. Sa(n)jam knjige u Istri nije imao jednu središnju temu, već je naglasak stavio na oživljavanje nekih od najzanimljivijih ideja i programa iz svoje povijesti. Ukupno je, u deset dana Sajma, održano 66 programa. Nagradu za životno djelo, koja je utemeljena ove godine, Udruga Sa(n)jam knjige u Istri dodijelila je, na prijedlog Upravnog odbora Kiklopa, profesoru Aleksandru Flakeru.

15. Sa(n)jam knjige u Istri