Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

  • 19. Sa(n)jam knjige u Istri
  • 5. – 15. prosinca 2013.

Socijalizam na klupi, Izlet u Rusiju i Vojvodina – Regija u regionu

Pulski festival knjiga i autora, Središnje teme: Socijalizam na klupi, Izlet u Rusiju i Vojvodina – Regija u regionu, Dom hrvatskih branitelja

Prvi put su na Sajmu paralelno bile tri teme, a programski je snažno bio okrenut teorijsko-znanstvenim raspravama na trima stručnim programima: Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, Međunarodna konferencija nakladništvo – trendovi i konteksti i Fellowship: Kumpanija od libra. Tema Socijalizam na klupi produkt je suradnje dva snažna pulska entiteta: Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Sa(n)jam knjige u Istri. Suvremena ruska književnost i kultura predstavljena je s pet ruskih autora: Ljudmila Ulickaja, Tatjana Tolstaja, Aleksandar Genis, Oleg Kašin i Sergej Birjukov. Treća tema odnosila se na suvremenu vojvođansku književnu i kulturnu scenu, europski poznatog pisca Lasla Vegela te izuzetne pisce mlađe generacije: Lasla Blaškovića, Tomislava Žigmanova, Srđana Srdića, Srđana V. Tešina i Miću Vujičića, te filmskog redatelja Želimira Žilnika i kompozitora Borisa Kovača. Sajam je ove godine pokrenuo novu, posve neformalnu Čitateljsku nagradu, koja nosi ime legendarnoga pulskog rendgenologa, esperantista, poliglota, ali iznad svega istinski velikoga pulskog čitatelja, posvećenika knjigama, dr. Ive Borovečkog.

19. Sa(n)jam knjige u Istri