Pula - Dom hrvatskih branitelja, od 1. do 10.12.2017.

  • 20. Sa(n)jam knjige u Istri
  • 4. – 14. prosinca 2014.

1914.

Pulski festival knjiga i autora, Središnja tema: 1914., Dom hrvatskih branitelja, Maksimijanova ulica

Jubilarni 20. Sa(n)jam knjige u Istri u godini obilježavanja stote obljetnice početka Prvoga svjetskog rata bio je posvećen nemiloj 1914. U 11 sajamskih dana i rekordnih 117 događaja obrađivala se sva kompleksnost ove teme. Središnji programi koji su se usko doticali tematske odrednice održali su se pod nazivima: Jučerašnji svijetCafé Herrenhof, Puna je Pula  i „Mlada Bosna”“u egzilu. Gostovala su velika imena svjetske književne scene: Oksana Zabužko, Ljudmila Petruševska, Philippe Claudel... Na brojnim premijerama knjižnih noviteta svoja nova djela predstavili su: Ante Tomić, Milana Vuković Runjić, Dževad Karahasan, Dragan Velikić, Vjeran Zuppa, Predrag Finci, Teofil Pančić…Prvi put Sajam je u žarište događanja postavio strip literaturu. U programu Jučerašnji svijet u stripu gostovali su značajni domaći i inozemni strip crtači i autori grafičkih novela: Nina Bunjevac, Aleksa Gajić, Kris, Igor Kordej i Darko Macan. Posebna novost bila je i Stripovska ulica – Via dei fumetti – Strip Strasse u pulskoj Maksimijanovoj ulici i Prolazu kod zdenca, koja je u cijelosti bila u znaku stripa sa strip čitaonicom, galerijom, dućanom i kafićem.Tema 20. Sajma prirodno je nametnula potrebu da se u njezinoj programskoj shemi žarišno obradi i kulturna scena Bosne i Hercegovine te grad Sarajevo. U programu „Mlada Bosna“ u egzilu predstavili su se bosanskohercegovački pisci koji ne žive u Bosni, ali je se u svom pismu permanentno dotiču: Alen Mešković s danskom adresom, Damir Avdić koji živi u Ljubljani, Emir Imamović Pirke iz Šibenika i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Izložbom Mauricija Ferlina Zatvoreno more (Climb Every Mountain) Sajam je na najbolji mogući način otvorio jedanaestodnevnu raspravu o 1914. i njezinim refleksijama na suvremenost.

20. Sa(n)jam knjige u Istri