Vlaho Bogišić

Vlaho Bogišić

Vlaho Bogišić rođen 1960. u Dubrovniku, leksikograf je i pisac. Djetinjstvo je proveo u Konavlima, studij književnosti s magisterijem završio je u Zagrebu, a doktorirao u Novom Sadu. Od početka 1980-ih živi u Zagrebu, gdje je u književni i kulturni život ušao s kvorumaškim naraštajem, bio je među pokretačima i urednicima edicija Quorum, a u njima mu je u suautorstvu izašla i prva knjiga, kritička čitanja „Četiri dimenzije sumnje“ (1998). Uredio je i priredio niz izdanja djela Miroslava Krleže („Marginalije“, knjigu novela „Hiljadu i jedna smrt“, knjigu prepiske „Bela dijete drago“, Krležinu kronologiju „Krležino stoljeće“ u tematskom broju časopisa Gradac, fragmente dnevnika „Hiljadudevetstotinašezdesete“). U njegovu leksikografskom radu posebno se ističu prvi „Leksikon hrvatske književnosti“, kojemu je urednik i suautor, te „Istarska enciklopedija“, koju je pokrenuo s Miroslavom Bertošom. Autor je romana „Nekrolog za M.“, a knjiga njegovih eseja „Nedovršeni Bogišićev ustav i druga međuplemenska razmatranja“ nagrađena je kao najbolje djelo nefikcionalne proze u Srbiji (2019.).