Dario Marušić

Dario Marušić

Dario Marušić rođen je 1957. Djetinjstvo je proveo u sjeverozapadnoj Istri. Glazbenik je, utemeljitelj Istranove. Sudjelovao je u nizu istraživačkih projekata o tradicijskom pjevanju i glazbalima u Istri. Nastupa kao solist svojih dviju skupina (La sedon salvadie, Istrad Marusic), prikuplja građu, poučava i vodi radionice istarske glazbe. Kaže da je „smisao tradicije da se ona transformira. Ali iako se transformira, treba uzeti u obzir da moraju postojati određeni elementi koji moraju biti prihvaćeni od onih koji su nositelji te tradicije tako da ju se i dalje može prepoznati“.