Anja Zag Golob

Anja Zag Golob

Anja Zag Golob, rođena je 1976. u Slovenj Gradecu. Slovenska je pjesnikinja, kolumnistica, urednica, dramaturginja i prevoditeljica. Objavljivala je kolumne na portalu Večer, povremeno u subotnjem prilogu Dela, u tjednom prilogu Studio City na nacionalnoj televiziji, a sada ima stalnu tjednu rubriku Jajca na Valu 202. Povremeno radi i kao prevoditeljica, a nekoliko puta surađivala je i s Katjom Šaponjić. Jedna je od suosnivačica izdavačke kuće VigeVageKnjige, specijalizirane za izdavanje stripova za djecu i grafičkih novela za odrasle, u kojoj radi kao glavna urednica. Do sada je objavila četiri samostalne zbirke poezije, za koje je dobila tri nagrade - dva puta Jenkovu nagradu i jednom Kritiško sito, a pred izlaskom je i njena peta poetska zbirka.
Uglavnom živi u Mariboru sa suprugom.