Leo Rafolt

Leo Rafolt

Leo Rafolt rođen je 1979. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2003. komparativnu književnost i kroatistiku i doktorirao 2006. s teatrološkom temom. Drugi doktorat završio je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2021. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je od 2003. do 2017, a trenutno predaje kao redoviti profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje vodi i Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt). Kao gostujući predavač boravio je na desetak europskih, američkih i azijskih sveučilišta. Urednik je nekoliko zbornika radova, suurednik Leksikona Marina Držića (2010.), a, uz ostalo, uredio je brojne knjige iz područja teatrologije, književnosti i umjetničkog istraživanja, kao i monografiju Dubravko Mataković (s Hrvojem Duvnjakom). Autor je više od deset knjiga, a najnovije su Tijelo nacije: uvod u japanski budo (2023) i Staging an/d Archive x M/F (2023).
Dobitnik je brojnih uglednih nagrada i priznanja.