A Talk Behind the Curtain

Uz najnovija publicistička izdanja program Razgovor iza zavjese nudi niz stručnih i kritičkih rasprava vrsnih esejista, poznavatelja filozofije, povijesti, antropologije, sociologije i drugih znanosti. Vrhunski autori i znanstvenici, pomno odabrani gosti Sajma svojim promišljanjima odmiču od banalnosti mainstream mentaliteta i pružaju širu platformu za konstruktivan razgovor o svakidašnjici kojoj današnji čovjek sve više robuje umjesto da je stvara.


Sunday, 26.11.2023.

20:00 - DHB, Crveni salon

A Talk Behind the Curtain

Boris Dežulović: BILI LIBAR 2 (Telegram)

Participants: Boris Dežulović, Ivana Perić, Aleksandar Holiga, Emir Imamović Pirke


Wednesday, 29.11.2023.

18:00 - DHB, Crveni salon

A Talk Behind the Curtain

Ozren Žunec: GUTALJINŠČIK: Pasternak, Macbeth i logika Staljinove apsolutne diktature (Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko katoličko sveučilište)

Participants: Ozren Žunec, Anita Šikić, Aljoša Pužar


Friday, 01.12.2023.

18:00 - DHB, Crveni salon

A Talk Behind the Curtain

Leonida Kovač: RASPRIZORENJA (Sandorf)

Participants: Leonida Kovač, Paola Orlić