Bookstan Presents

Bookstan predstavlja novi je sajamski program izrastao na prošle godine utemeljenoj suradnji između Sa(n)jam knjige u Istri i Međunarodnog festivala književnosti Bookstan u Sarajevu. Festivalsko partnerstvo zaživjelo je u srpnju ove godine kada su posjetitelji sarajevskog festivala uživali u kultnom pulskom programu Doručak s autorom. Važna regionalna priča nastavlja se na ovogodišnjem 29. Sajmu kada će Bookstan u Puli predstaviti  autore iz svoje programske riznice.


Thursday, 30.11.2023.

18:00 - DHB, Crveni salon

Bookstan Presents

Darko Cvijetić: NAKUPINE STRAHA (Buybook)

Participants: Darko Cvijetić, Emir Imamović Pirke