Impressum

Organizatori
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri
Castropola d.o.o.

Programski odbor: Slavica Ćurković, Mauricio Ferlin, Ivica Ivanišević, Nataša Medved, Emir Imamović Pirke, Magdalena Vodopija

Direktorica Sajma: Magdalena Vodopija

Glavna producentica: Slavica Ćurković

Voditeljica prodaje: Lara Osman Grganja

Dizajner: Matko Plovanić

Izvršna producentica: Nicol Rodić

Voditeljica ureda: Tea Vujić

Ured za goste: Doris Blašković

Odnosi s javnošću: Bojana Ćustić Juraga i Helena Vodopija

Koordinatorica programa: Ana Bačić

Asistenti na programima: Tin Kardaš i Izabela Moreše

Ured prodaje: Igor Zenzerović, Denis Brandeis Fiala, Marija Zlatunić, Mirta Kožar

Fotografi: Tanja Draškić Savić i Matija Šćulac

Ozvučenje i rasvjeta: Audiolab (Dean Pavletić i Nikša Bišćan)

Tehnika: Saša Stepanović, Raoul Marini

Urednik kataloga: Emir Imamović Pirke

Web dizajn: Oleg Šuran 

Web developer: Multitask (Aleks Aćimović)

Web administrator: Vedran Crnobori

Urednica web stranice: Bojana Ćustić Juraga

Prijevod web stranice: Helena Vodopija, Katja Dobrić Basaneže, Antonela Basaneže, Leona Rac, Natalie Muže, Antonela Vukadin, Lucija Milina

Informatička podrška: Idea Plus (Matija Adamović)

Režija otvorenja Sajma i programa “Histrokozmos”: Matija Ferlin

Izrada video spotova: Vibor Juhas

Izrada jingla: Roberta Razzi i Dario Marušić

Vozači: Danijel Černe, Igor Kancelar, Davor Peranić

Informatori/ce uz knjigu: Amra Reka, Ana Franjul, Ana Jurković,Anja Frankaić,Barbara Smoljo,Ema Krijan, Erik Jelčić, Iva Bažant, Izabela Moreše, Jan Isah Kolić, Jan Orlić Krizmanić, Laura Martinović, Luka Knežević, Magdalena Špoljarić, Maja Paliska, Marko Grabić, Martina Laura Petrić, Martina Stari, Mate Čaljkušić, Melani Zgrablić, Nadine Mesarić, Nelli Ćopić, Nikola Barić,Nikolina Čizik, Nina Matijević,Nina Savić, Noemi Tomić, Paolo Oplanić, Patricija Marendić, Vedran Juričić, Vedran Relić, Zoran Počinok, Zvonimir Blatančić